Bestuur

VOORZITTER:

Marcel Huizer

06-16 88 65 91

SECRETARIS:

Jolanda Huizer

enrw@live.nl

PENNINGMEESTER:

Marcel van Santen (a.i.)

ALGEMEEN BESTUURSLID:

Remon Romijn

ALGEMEEN BESTUURSLID:

Patrick Baaij